Zdravotné poistenie v Austrálii

Držitelia Austrálskeho turistického víza musia sa poistiť minimálne na chorobu a uraz doma. Držitelia Austrálskeho študentského víza sú v Austrálii považovaní za študentov, bez ohľadu na vek, a pohlavie.

Austrálske študentské vízum bude udelené len vtedy, keď žiadateľ má poistenie v Austrálii uzavreté a uhradené. Toto poistenie v Austrálii zabezpečuje  prostredníctvom školy Agentúra A-travel. Držiteľ Austrálskeho študentského víza je v Austrálii poistený v prvý deň od príchodu do Austrálie.

Dĺžka poistenia je v závislosti od dĺžky štúdia a pobytu v Austrálii. Obyčajne dĺžka poistenia sa zhoduje s dĺžkou platnosti austrálskeho študentského víza. Toto poistenie pred príchodom uzatvára s poisťovňou škola a po prvej návšteve škola toto potvrdí.

Škola uzatvára poistenie so spoločnosťou Medibank Private, prípadne s  inou spoločnosťou s ktorou ma uzavretú zmluvu o poistení zahraničných študentov.

Medibank Private neuhrádza náklady za, zubné ošetrenia, physiotherapy, transport a očné vyšetrenia.
Každý študent, po príchode do Austrálie a po nástupe do školy predloží svoju fotografiu. V priebehu niekoľkých dní bude mu vystavená plastická karta poistenia, opatrená jeho menom, dĺžkou poistenia, platnosťou poistenia a fotografiou.
Zároveň je študent poučený ako OSHC využívať v prípade potreby a ako postupovať. V prípade, že študent si štúdium v Austrálii predlžuje, je povinný si predĺžiť aj toto poistenie. Všetky platby a finančné operácie prebiehajú elektronicky.

Podrobné informácie nájdete na linke Medibank Private:
Pozri:  www.medibank.com.au   

Comprehensive health insurance for students from overseas studying in Australia:
http://www.medibank.com.au/oshc/comprehensive-cover/ 

Sprievodca OSHC:
Pozri: http://www.medibank.com.au/client/documents/pdfs/OSHC_Membership_Guide.pdf

Povedali o nás

Od roku 1993 sme do Austrálie vyslali už vyše 1000 klientov. Pozrite si, čo o nás povedali:

© 2018 A-travel. Všetky práva vyhradené.