Odborné štúdium s pracovným povolením
Sydney

The Management School Sydney

http://www.tmss.edu.au/ 

Ideálne odborné štúdium pre: 

 • Absolventov odbornej školy a gymnázia
 • Študentov VS, ktorí svoje štúdium prerušili alebo mienia prerušiť
 • Absolventov VS, ktorí chcú byt v Austrálii 1- 2 roky a získať novú odbornosť alebo zlepšiť angličtinu na odbornej a profesionálnej úrovni

Najviac navštevované odborné štúdium v Austrálii. Absolventovi dáva možnosť oboznámiť za so základnými a pokročilými znalosťami biznisu. Podlá vlastného výberu študent si môže vybrať:

 • Certificate IV in Business 52 týždňov – 1 rok
 • Diploma of Business 65 týždňov – 1,5 roka
 • Advanced Diploma of Business 2 roky

Štúdium trvá 1 - 2 roky aj s prázdninami. Výber štúdia závisí od toho akú odbornú úroveň záujemca chce dosiahnuť a ako dlho ako študent chce využívať austrálske študentské vízum a využiť možnosť pracovať.

Štúdium má pripraviť absolventa na nové,  moderné a flexibilné ekonomické prostredie. Absolvent sa môže uchádzať v anglicky hovoriacom prostredí ako Team líder, Supervízor, Office manager, Project Manager a pod. 

Hlavne prednosti a výhody štúdia na The Management School Sydney: 

 • Získanie ekonomickej a obchodnej odbornosti v angličtine
 • Výrazne zlepšenie odbornej a profesionálnej angličtiny
 • Štúdium je flexibilne a rozvrh štúdia si študent robí sám, tak aby mal dosť času na prácu a
 • Štúdium je rozdelené na tzv. termy, medzi ktorými sú 2 týždne voľna, kedy môže pracovať neobmedzene
 • Študent, ktorý si štúdium, prácu a zábavu zorganizuje „ múdro“ svoj pobyt v Sydney bude pre neho
 • Mimoriadna príležitosť pre slovenských študentov. Školské poplatky v tomto roku pre záujemcov so SK a so slovenským cestovným pasom sú znížené o 50%.

Pre zahraničných  záujemcov toto štúdium je veľmi vyhľadávané a to hlavne preto, že svoje znalosti z angličtiny veľmi významne zlepši v odbornej a profesionálnej oblasti. Ďalšia výhoda tohto štúdia je, že je flexibilne a rozvrh hodín si študent robí sám s učiteľmi podlá vlastných možnosti. Môže štúdium prispôsobiť svojim záujmom  napríklad kde pracuje. Štúdium je rozdelene na tzv. termy, ktoré trvajú vždy 3 mesiace a potom je 2 týždne voľno, kedy môže pracovať bez obmedzenia. 

 • Vstup do Austrálie na Austrálske študentské vízum
 • Držiteľ Austrálskeho študentského víza môže  počas štúdia pracovať 20 hodín týždenne a počas prázdnin a voľna neobmedzene

Podmienky prijatia: 

 1. Minimálny vek 18 rokov
 2. Minimálne dokončené stredné vzdelanie s maturitou
 3. Ovládanie angličtiny stredne pokročilý ( Level 4 (Inetrmediate ), IELTS 5,0 )
 4. V prípade, že záujemca nedosahuje požadovanú súčasnú úroveň angličtiny, odporúča sa absolvovať 4-10 týždňový intenzívny jazykový kurz na Kingsway Institute Sydney.

Certificate IV in Business

Štúdium  Certificate  IV in Business trvá 52 týždňov a je rozdelený na  4 časti ( 4 terms ). 38 týždňov škola a 14 týždňov prázdniny.

Certificate IV in Business je vhodný pre absolventov stredných škôl a gymnázií, ktorí nemajú ešte žiadne pracovné znalosti a skúsenosti. Klienti, ktorí chcú stráviť v Austrálii jeden rok ako študenti a využívať studenšie vízum na štúdium, na prácu a pobyt.

Tiež, pre súčasných študentov, ktorí z rôznych dôvodov štúdium prerušili alebo mienia prerušiť a chcú byt v Austrálii v akademickom prostredí a zvýšiť svoju akademickú a profesionálnu úroveň angličtiny.

Dĺžka štúdia a rozpis štúdia

Term 1

Voľno

Term 2

Voľno

Term 3

Voľno

9 týždňov

2 týždne

9 týždňov

2 týždne

9 týždňov

1 týždeň

Začiatok  a ukončenie štúdia  Certificate IV in Business  2018 / 2019 / 2020

Rok 2018 /Term

1

2

3

4

5

6

7

8

Začiatok

08/01/18

22/01/18

26/02/18

02/04/18

30/04/18

18/06/18

23/07/18

17/09/18

Koniec

04/01/19

18/01/19

22/02/19

29/03/19

26/04/19

14/06/19

19/07/19

13/09/19

Rok 2019 /Term

1

2

3

4

5

6

7

8

Začiatok

17/01/19

21/01/19

25/02/19

01/04/19

29/04/19

17/06/19

22/07/19

16/09/19

Koniec

03/01/20

17/01/20

21/02/20

27/03/20

24/04/20

17/06/20

17/07/20

11/09/20

Rok 2020 /Term

1

2

3

4

5

6

7

8

Začiatok

06/01/20

20/01/20

24/02/20

30/03/20

27/04/20

15/06/20

20/07/20

14/09/20

Koniec

01/01/21

15/01/21

19/02/21

26/03/21

23/04/21

11/06/21

16/07/21

10/09/21

Diploma of Business

 Štúdium Diploma of Business trvá 65 týždňov a je rozdelené na  5 časti ( 5 terms ).
Z toho 45 týždňov škola a 20 týždňov prázdniny. 

Diploma of Business je vhodný pre tých, ktorí už majú určitú prax a chcú svoju odbornosť zvýšiť v anglickom hovoriacom prostredí.

Rovnako napríklad pre súčasných študentov, ktorí z rôznych dôvodov štúdium prerušili alebo mienia prerušiť a chcú byt v Austrálii v akademickom prostredí a zvýšiť svoju akademickú a profesionálnu úroveň angličtiny. 

Dĺžka štúdia a rozpis štúdia

Term 1

Voľno

Term 2

Voľno

Term 3

Voľno

Term 4

Voľno

Term 5

Voľno

9 týždne.

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

9 týždne

4 týždne

Začiatok a ukončenie štúdia Diploma of Business  2018 / 2019 / 2020 

Rok 2018 /Term

1

2

3

4

5

6

7

8

Začiatok

22/01/18

02/0418

14/05/18

16/07/18

13/08/18

01/10/18

26/11/18

 

Koniec

19/04/19

28/0619

09/08/19

11/10/19

08/11/19

27/12/19

21/02/20

 

Rok 2019 /Term

1

2

3

4

5

6

7

8

Začiatok

18/02/19

15/04/19

01/07/19

12/09/19

07/10/19

18/11/19

 

 

Koniec

15/05/20

10/07/20

25/09/20

06/11/20

01/01/21

12/02/21

 

 

Rok 2020 /Term

1

2

3

4

5

6

7

8

Začiatok

06/01/20

16/03/20

15/06/20

13/07/20

28/09/20

02/11/20

 

 

Koniec

02/04/21

11/06/21

10/09/21

08/10/21

24/12/21

28/01/22

 

 

Advance Diploma of Business

Štúdium Advanced Diploma of Business trvá 2 roky - 8 terms - 104 týždňov.

Je rozdelené na 8 častí ( 8 terms ). Z toho 72 týždňov škola a 32 týždňov voľno a  prázdniny. 

Advance Diploma of Business je pre záujemcov, ktorí majú záujem v tomto odbore pracovať, chcú v Austrálii študovať a pracovať dva roky ako študenti.

Rovnako napríklad pre súčasných študentov, ktorí z rôznych dôvodov štúdium prerušili alebo mienia prerušiť a chcú byt v Austrálii v akademickom prostredí a zvýšiť svoju akademickú a profesionálnu úroveň angličtiny. 

Dĺžka štúdia a rozpis štúdia

Term 1

Voľno

Term 2

Voľno

Term 3

Voľno

Term 4

Voľno

11 týždňov

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

Term 5

Voľno

Term 6

Voľno

Term 7

Voľno

Term 8

Voľno

11 týždňov

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

9 týždňov

4 týždne

Začiatok a ukončenie štúdia  Advanced Diploma of Business  2018 / 2019 / 2020 

Rok 2018 /Term

1

2

3

4

Začiatok

08/01/18

09/04/18

09/07/18

08/10/18

Koniec

03/01/20

03/04/20

03/07/20

02/10/20

Rok 2019 /Term

1

2

3

4

Začiatok

07/01/10

08/04/19

08/07/19

07/10/19

Koniec

01/01/21

02/04/21

02/07/21

01/10/21

Rok 2020 /Term

1

2

3

4

Začiatok

06/01/20

06/04/20

07/07/20

05/10/20

Koniec

31/12/21

01ú04/22

01/07ú22

30ú09/22

Ceny

 Povinné študijne a  školské poplatky v €*

Certificate IV in Business ( 52 týždňov )

3.800 €

Diploma of Business  ( 65 týždňov )

4.500 €

Advance Diploma of Business 2 roky

7.600 €

Zápisné

   120 €

OSHC – povinné zdravotné poistenie v Austrálii

350 € / 1 rok

Knihy a študijný materiál

60 - 130 € / 1 rok

 • Mimoriadna príležitosť pre slovenských študentov. Školské poplatky v tomto roku pre záujemcov so SK a so slovenským cestovným pasom tu uvedené sú znížené o 50%.
 • Študijne poplatky umožňuje škola hradiť aj po častiach

 

Servis a služby Agentúry A-travel
Pozri: Servis a služby Agentúry A-travel

Zdravotné poistenie v Austrálii OSHC:
Pozri : Informácie - Zdravotné poistenie v Austrálii OSHC

Ubytovanie:
Pozri : Informácie - ubytovanie v Austrálii

Škola:
Pozri školy: The Management School Sydney

V prípade, že záujemca nemá dostatočnú úroveň angličtiny :
Pozri: Jazykové kurzy Sydney - Kingsway Institute Sydney

V prípade, že máte o študijný program záujem, napíšte nám!

Povedali o nás

Od roku 1993 sme do Austrálie vyslali už vyše 1000 klientov. Pozrite si, čo o nás povedali:

© 2018 A-travel. Všetky práva vyhradené.