Angličtina 12 až 52 týždňov s pracovným povolením
Perth / Sydney

Základné informácie

 • Dlhodobé intenzívne jazykové kurzy  angličtiny v dĺžke 40 a viac týždňov
 • Od začiatočníkov ( Element ary ) až po pokročilých ( Advance  )
 • Pri zaradení na program IELTS vyžaduje sa znalosť angličtiny na úrovni stredne pokročilý ( Upper Intermediate ) až pokročilý ( Advance  )
 • Absolvent získava Diplom o absolvovaní jazykového kurzua doklad o dosiahnutej  jazykovej úrovne angličtiny.  Po absolvovaní  skúšky  medzinárodný Certificate IELTS, Cambridge
 • Vstup do Austrálie na Austrálske študentské vízum
 • Držiteľ Austrálskeho študentského víza môže  počas štúdia pracovať 20 hodín týždenne a počas prázdnin a voľna neobmedzene
 • Držiteľ študentského víza je poistený v Austrálii pred vydaním víza
 • Nástupné termíny každý pondelok ráno
 • Ubytovanie a strava Homestay so stravou v austrálskej rodine
 • Členstvo vo fitnes centre v blízkosti školy počas štúdia ( Milner )
 • V utorok a štvrtok od 15,00 do 16,00 hod. špeciálne lekcie anglickej výslovnosti ( Milner )
 • WiFI
 • Veková hranica je neobmedzená, min. vek 18 rokov, Milner 16 rokov
 • Špeciálne ceny pre SK

Milner International College of English Perth

https://www.milner.wa.edu.au/
Škola: Milner International College of English Perth
Pozri : Školy – Milner International College of English

Cieľ

Všeobecná angličtina – General English  

Najpopulárnejšie intenzívne jazykové kurzy angličtiny. Má cieľ získať jazykové vedomosti z angličtiny tak, aby mohli byť efektívne v praxi využívané. Naučí, ako rozvíjať svoje zručnosti v hovorení, počúvaní, čítaní, písaní a každodenné používanie angličtiny.

Štruktúra jazykového kurzu

Vyučuje sa v 8 jazykových úrovniach. Študent po príchode do školy, po krátkom pohovore, je zaradený do príslušnej úrovne, ktorá zodpovedá jeho súčasnej znalosti angličtiny.

Denný  rozvrh

Vyučovanie je od pondelka do štvrtka od 9,0 do 15,00 hod. V piatok od 9,0 do 12,00 hod.
Počet vyučovacích hodín je 23 za týždeň.
Počet študentov v triede je 8-12 max.14.

V utorok a štvrtok od 15,00 do 16,00 hod. sa môžu študenti využiť špeciálnej lekcie, kde sa učia anglickej výslovnosti. ( Free pronunciation class )

Ceny  a povinné školské poplatky v €*

Ceny tu uvedené sú  značne znížené a platia len pre študentov zo  Slovenskej a Českej republiky, resp. pre študentov z českým alebo slovenským cestovným pasom.

 

 

Kurz / Počet   týždňov

Vyberte si počet týždňov -  napríklad

12

20

25

30

40

Všeobecná angličtina

General English

Vrátane IELTS+ Cambridge

1.800 €

3.000 €

3.750 €

4.500 €

6.000 €

Zápisné

-

-

-

-

-

Poistenie OSHC - povinné

115 €

145 €

180 €

217 €

290 €

Knihy

75 €

75 €

75 €

75 €

75 €

*Ceny  podľa súčasného  kurzu VUB, a.s. €. Oproti AUD$

 

Ceny a nepovinné poplatky za objednaný servis školy v €*

Objednaný servis

Cena v €

Čakanie a transfer z medzinárodného letiska na miesto ubytovania

60 €

Poplatok za zabezpečenie ubytovania  Milner

160 €

Homestay . Ubytovanie v rodine so stravou za 1 týždeň – single

160 € / 1 týždeň

*Ceny  podľa súčasného  kurzu VUB, a.s. €. Oproti AUD$


Kingsway Institute Sydney

http://www.kway.nsw.edu.au/
Škola: Kingsway Institute Sydney
Pozri : Školy – Kingsway Institute Sydney

Cieľ

Všeobecná angličtina – General English
Jazykové kurzy angličtiny Všeobecná angličtina – General English sú najpopulárnejšie a najviac využívané intenzívne jazykové kurz angličtiny. Jazykové kurzy od začiatočníkov ( Beginer Class ) až po pokročilých ( Advanced Class ).

V priebehu kurzu študenti sú vedení k tomu, aby po získaní potrebnej úrovne angličtiny pokročilí ( Advance  ) mohli byť zaradení do osobitných tried IELTS a po absolvovaní zúčastniť sa  medzinárodnej skúšky IELTS.

Jazykové  kurzy IELTS 

Na tieto  kurzy môže byť študent zaradený, keď dosiahne úroveň angličtiny stredne pokročilý ( Upper Intermediate ) až pokročilý ( Advance  ).Kurzy pripravujú aplikanta na úspešné absolvovanie medzinárodného Certificate IELTS.

 Pozri : Medzinárodný Certificat IELTS z angličtiny

Štruktúra jazykového kurzu Všeobecná angličtina  

Vyučuje sa v 5 jazykových úrovniach. Študent po príchode do školy, po krátkom pohovore, je zaradený do príslušnej úrovne, ktorá zodpovedá jeho súčasnej znalosti angličtiny. 

Level  1

Pre – Elementary

Level  2

Elementary

Level  3

Pre - Intermediate

Level  4

Intermediate

Level  5

Upper - Intermediate

Časový rozvrh štúdia

Kingway Institute Sydney prichádza z novým konceptom, ktorý umožňuje  študentom využívať viac čas na štúdium, prácu a voľný čas. Je možné študovať v dennom alebo večernom režime.

Denný študijný program

Študijné dni : pondelok, utorok, streda a štvrtok
V tieto dni: od 8,30 ráno do 15,00 hod.
Počet hodín denne : 5
Prestávky: podľa rozvrhu

Večerný študijný program

Tento modul je pre tých, ktorí dosiahli úroveň angličtiny na úrovni stredne pokročilý ( Upper Intermediate ) až pokročilý ( Advance  )
Študijné dni: pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok.
V tieto dni: od 16,00 do 21,20 hod.
Počet hodín denne : 4
Prestávky podľa rozvrhu
Počet študentov v triede je obyčajne 8-12 max. 14.

Time

Monday

Tuesday

Wendnesday

Thursday

9,00 – 11,00

Vocabulary in context
Reading practice, Speaking practice

Speaking practice
Writing Task 1

Vocabulary in context
Listening practice

Vocabulary,
Writing, Grammar

11,00 -11,15

Break Time


11:15 - 12:45

Grammar
Listening practice

, Vocabulary
Review

Reading practice
Speaking practice

Speaking practice
Writing Task 2

12,45-13,30

Break Time

13,30–15,00

ELTS Test
Speaking Skills

IELTS Test
Listening Skills

IELTS Test
Writing Skills

IELTS Test
Reading Skills

Jazykové kurzy IELTS 

Zaradenie do Prípravných tried IELTS je možne vtedy, keď študent dosiahol znalosť angličtiny na úroveň stredne pokročilý ( Upper Intermediate ) až pokročilý ( Advance )
Obyčajné sú to 10 a 20 týždňové kurzy.
Pozri : Medzinárodný certifikát  z angličtiny IELTS 

Príklad denného rozvrhu  IELTS

Počet študentov v triede je obyčajne 8-12 

Time

Monday

Tuesday

Wendnesday

Thursday

 

9,0 – 11,0

Core lessons from GE textbook with activities for vocabulary, speaking, and listening

Core lessons from GE textbook with activities for vocabulary, speaking, and pronunciation

Core lessons from GE textbook with activities for grammar, writing and speaking

Core lessons from GE textbook with activities for speaking, vocabulary, listening

Core lessons from GE textbook with activities for vocabulary, speaking, and pronunciation

Core lessons from GE textbook with activities for grammar, writing and speaking

Core lessons from GE textbook with activities for speaking, vocabulary, listening

11,0 -11,15

Break Time


11:15 - 12:45

Core lessons from GE textbook with activities for writing, reading and grammar

Core lessons from GE textbook with activities for grammar, listening and writing

Core lessons from GE textbook with activities for listening, vocabulary and pronunciation

 

Core lessons from GE textbook with activities for reading, grammar, speaking

 

12,45 -13,30

Break Time

13,30 – 15,,00

Speaking skills

Listening skills

Reading skills

Writing skills

 

Ceny  a povinné školské poplatky v €* 

Ceny tu uvedené sú  značne znížené a platia len pre študentov zo  Slovenskej a Českej republiky, resp. pre študentov z českým alebo slovenským cestovným pasom.

 

 

Kurz / Počet  týždňov

Vyberte si počet týždňov -  napríklad

12

20

25

30

40

Všeobecná angličtina

General English

1.440 €

2.400 €

3.000 €

3.600 €

4.800 €

Zápisné

125 €

125 €

125 €

125 €

125 €

Poistenie OSHC – povinné

115 €

145 €

180 €

217 €

290 €

Knihy

32 €

40 €

40 €

40 €

44 €

*Ceny  podľa súčasného  kurzu VUB, a.s. €. Oproti AUD$ 

Ceny a nepovinné poplatky za objednaný servis školy v €*

Objednaný servis

Cena v €

Čakanie a transfer z medzinárodného letiska  Sydney na miesto ubytovania

125 €

Poplatok za zabezpečenie ubytovania Kingsway Institute Sydney

160 €

Homestay . Ubytovanie v rodine so stravou za 1 týždeň  - single

220 € / 1 týždeň

Homestay . Ubytovanie v rodine so stravou za 1 týždeň  - share

175 € / 1 týždeň

*Ceny  podľa súčasného  kurzu VUB, a.s. €. Oproti AUD$

 

Servis a služby Agentúry A-travel
Pozri: Servis a služby Agentúry A-travel

Ubytovanie
Pozri : Informácie - ubytovanie v Austrálii 

Transfer  a čakanie na letisku
Pozri : Informácie – transfer z medzinárodného letiska

Zdravotné poistenie v Austrálii OSHC 
Držitelia Austrálskeho študentského víza sú v Austrálii považovaní za študentov, bez ohľadu na vek, a pohlavie. Austrálske študentské vízum môže byť udelené len vtedy, keď žiadateľ má poistenie v Austrálii uzavreté a uhradené. Toto poistenie sa označuje OSHC. Držiteľ Austrálskeho študentského víza je v Austrálii poistený v prvý deň od príchodu do Austrálie.
Pozri : Informácie - Zdravotné poistenie v Austrálii OSHC

V prípade, že máte o študijný program záujem, napíšte nám!

 

Povedali o nás

Od roku 1993 sme do Austrálie vyslali už vyše 1000 klientov. Pozrite si, čo o nás povedali:

© 2018 A-travel. Všetky práva vyhradené.