Tabuľka súčasnej úrovne angličtiny a možnosti jej zlepšenia

Podľa tabuľky odhadnite, aká je vaša súčasná úroveň angličtiny. Vy viete asi najlepšie, akú úroveň angličtiny chcete, alebo potrebujete dosiahnuť a aký čas môžete tomuto cieľu venovať.

Súčasná jazyková úroveň / stupeň znalosti

Zaradenie do skupiny

Potrebná dĺžka štúdia

Možnosť vykonania skúšky

Rozumie niekoľko základných slov . Vie čítať verejné nápisy

Beginer Class
Začiatočník

 12 - 15 týždňov

intenzívneho

štúdia

IELTS

( 1,0 – 4,5 )

Vie hovoriť izolované slová a frázy . Málo stačí na komunikáciu

Pre - Elementary Class
Začiatočník

Limitovaná možnosť komunikácie. Vie vyjadriť jednotlivé myšlienky, ale stále veľké ťažkosti v zložitých situáciách

Elementary Class
Začiatočník

Ťažkosti s komplexným používaním jazyka . Schopnosť používať jazyk v každodennom živote

Pre - Intermediate Class
Mierne pokročilý 1

Vyjadrovanie v základných komunikačných situáciách, často robí chyby a často rozumie to, čo anglicky hovoriaci hovorí

Low - Intermediate Class
Mierne pokročilý 2

10 - 12 týždňov intenzívneho štúdia

 IELTS

( 5,0 - 5,5)

Väčšinou je vyjadrovanie dobré a efektívne. Stále sa však robia chyby

Intermediate Class
Stredne pokročilý 1

Vyjadrovanie efektívne . Hovoriaci vie, kde robí chyby a vie ich opraviť

Intermediate Class
Stredne pokročilý 2

Hovoriaci príležitostné robí chyby, ale už využíva komplexne znalosti angličtiny

Upper Intermediate Class
Viac pokročilý

10 - 12 týždňov intenzívneho štúdia

IELTS

( 5,5 - 6,0 )

Cambridge FCE

Využíva bohatú jazykovú znalosť. Zriedka robí chyby, čo však neovplyvňuje komunikáciu

Advanced Class
Pokročilý

10 - 12 týždňov intenzívneho štúdia

IELTS

( 6,5 - 7,00 )

Cambridge CAE

Výborné využíva jazykovú znalosť . Plynulé a presne vyjadrovanie, blízke k prirodzenej angličtine

Finesse Class
Excelent

10 - 12 týždňov intenzívneho štúdia

IELTS

( 7,5 – 9,0 )

Cambridge CPE

Intenzívne štúdium – jazykový kurz s 20 lekciami angličtiny týždenne. Tabuľka slúži len ako pomocný diagram.

Povedali o nás

Od roku 1993 sme do Austrálie vyslali už vyše 1000 klientov. Pozrite si, čo o nás povedali:

© 2018 A-travel. Všetky práva vyhradené.