Medzinárodný certifikát Cambridge FCE ( CAE, CPE )

FCE – First Cambridge Certificate  potvrdzuje prvý  stupeň  znalosti angličtiny v stupnici 1 - 3.

FCE – First Cambridge Certificate  je medzinárodné uznávaný diplom zo znalosti z anglického jazyka na vysokej úrovni. Nevýhodou tohto certifikátu je, že začiatky kurzov a skúšky sú pevne stanovené.

Graduation. Cambridge Certficate FCE na Milner International College of English Perth

Absolvovanie kurzu je ukončené skúškou, ktorá sa skladá z 5 častí: 

 • čítanie 1 hodina,
 • písanie 1 hodina 20 minút
 • používanie jazyka 45 minút
 • počúvanie 40 minút
 • konverzácia 14 minút

Certificate FCE

je rešpektovaný v medzinárodnom obchode, v priemysle  na školách a univerzitách a všade, kde sa vyžaduje znalosť angličtiny zodpovedajúcej úrovni FCE.

Zahraničné firmy doma i v zahraničí považujú tento certifikát za dostatočné potvrdenie znalosti jazyka v obchode, priemysle, v bankovníctve, na letiskách, reštauráciách a pod. 

CAE  - Certificate in Advance English

potvrdzuje druhý  stupeň  znalosti angličtiny. CAE je medzinárodné uznávaný diplom zo znalosti z anglického jazyka na vysokej úrovni.

Absolvovanie kurzu je ukončené skúškou, ktorá sa skladá z 5 častí: 

 • čítanie 1 hodina 15 minút,
 • písanie 1 hodina 30 minút,
 • používanie jazyka 1 hodina,
 • počúvanie 40 minút
 • konverzácia 15 minút.
   

CPE - Cambridge Certificate of Proficiency in English 

potvrdzuje najvyšší stupeň  znalosti angličtiny. Certificate Cambridge CPE otvára dvere do medzinárodného obchodu, diplomacie, do štátnych služieb a medzinárodných organizácii OSN, EU, OECD a inde, kde ovládanie angličtiny na tejto úrovni je základnou podmienkou.

Absolvovanie kurzu je ukončené skúškou, ktorá sa skladá z 5 častí:

 • čítanie 1 hodina 30 minút
 • písanie 1 hodina 30 minút
 • používanie jazyka 1 hodina,
 • počúvanie 40 minút
 • konverzácia 19 minút
   
   

Milner International College of English Perth, má oprávnenie viest kurzy Cambridge Certificate a tiež oprávnenie vykonávať skúšky Cambridge Certificate FCE, CAE a CPE. Skúšky a vydanie Cambridge Certificate sú vyhodnocovane na Univerzity of Cambridge v Cambridge UK

Začiatky kurzov Cambridge sú v presne stanovených termínoch. 

 

Congratulation to  our FCE Gratuates. Milner marec 2016

Povedali o nás

Od roku 1993 sme do Austrálie vyslali už vyše 1000 klientov. Pozrite si, čo o nás povedali:

© 2018 A-travel. Všetky práva vyhradené.